Selectarea grupului țintă

Selectarea grupului țintă ce va participa la programele propuse în proiect

Grupul țintă va fi selectat în funcție de gradul de interes față de obiectivele proiectului, disponibilitatea de timp de a se implica în activitățile propuse. Studenții vor fi selectați, aplicând principiul „primul venit, primul servit”. Fiecare persoană care dorește să se înscrie în grupul țintă va depune un dosar care va conține cel puțin următoarele documente: formular înscriere GT, fișa medicală și copia după cartea de identitate a studentului, adeverința de student, documente care să ateste apartenența la grupurile dezavantajate prevăzute în ghid etc. Responsabilul grup țintă va verifica eligibilitatea persoanelor pentru a se încadra în grupul țintă și va centraliza formularele de înregistrare a grupului țintă, precum și toate documentele suport aferente, în concordanță cu procedura creată în cadrul proiectului pentru selecția și înregistrarea grupului țintă. Fiecare dosar de înscriere va beneficia de un număr de ordine iar toate dosarele vor fi centralizate în cadrul unui registru online de dosare de înscriere în cadrul proiectului. Ordinea în care dosarele de grup țintă vor fi înregistrate în registru va fi cea cronologică. Procesul de selecție a grupului țintă va lua în considerare Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1. Astfel, proiectul va promova ca principiu general egalitatea de șanse și non-discriminarea, permițând recrutarea în grupul țintă a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență, etc. Totodată proiectul respectă regulile cu privire la protecția mediului și impactul social. Resursele materiale implicate: 1 spațiu birou proiect dotat: calculator, server, conexiune internet, imprimantă multifuncțională; resursa umană bugetată în cadrul proiectului: expert GT și resursa umană nebugetată / nefinanțată din grant dar care este implicată în mod direct în realizarea activităților programelor de vară (e.g.: studenți, personal administrativ, etc).Activitatea contribuie la îndeplinirea OS1 și OS2 ale proiectului precum și la realizarea indicatorilor de rezultat asumați în prezentul formular de aplicație.