Descriere proiect

Prezentul proiect, prin conceptul inovativ și activitățile pe care le cuprinde va conduce la reducerea efectelor negative generate de abandonarea studiilor universitare de licență, în special în rândul studenților din categorii dezavantajate. Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizează reducerea ratei de abandon, a studenților din anul întâi universitar, sprijiniți în proiect, creșterea ratei de absolvire a învățământului superior, creșterea motivației studenților pentru continuarea studiilor în învățământul superior pentru cei 300 de membri ai grupului țintă [100 studenti cu grad ridicat de abandon școlar / an x 3 ani], prin: consiliere profesională și orientare în carieră; ateliere de lucru; vizite de studiu; consultanță, tutorat, etc. În sensul realizării obiectivelor proiectului, ULBS, prin Facultatea de Inginerie pune la dispoziția grantului următoarele: resursele materiale: 1 spațiu birou proiect dotat: calculator, server, conexiune internet, imprimantă multifuncțională; 1 sală de conferință; săli curs și laboratoare dotate cu mobilier și echipamente necesare desfășurării activităților (videoproiector, ecrane de proiecție, flipchart, etc.); resursa umană nebugetată / nefinanțată din grant dar care este implicată în mod direct în realizarea activităților proiectului (e.g.: cadre didactice, studenți, personal administrativ, etc).

Implementarea proiectului prin cele două activități ale sub-proiectului – A.I. Activități specifice managementului de proiect și A.II. Implementarea programelor pentru 300 studenti – va conduce la susținerea a  300 de studenți din anul 1 de studii cu grad ridicat de risc in abandon școlar, în vederea creșterii promovabilității în învățământul universitar, cu impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a comunității. Aceste beneficii se vor răsfrânge asupra comunității din care studenții fac parte, creându-se astfel un efect multiplicator. Totodată, statul beneficiază în mod indirect de implementarea proiectului, având în vedere reducerea ratei de abandon în învățământul universitar, creșterea procentului persoanelor cu studii superioare și calificate pentru o mai bună absorbție pe piața forței de muncă.