Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea ratei de abandon școlar la nivelul anului întâi de studii universitare cu 2%, pentru un grup țintă total, de 300 de studenți, care provin din categorii cu grad ridicat de risc.

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Manualul de Granturi pentru Universități, elaborate în cadrul Componentei 2 Intervenții la nivelul universităților și Programe de Vară ale ROSE (Proiectul pentru învățământul secundar) privind creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare.

Proiectul determină reducerea ratei de abandon școlar la nivelul anului întâi universitar, prin dezvoltarea unui mediu inclusiv care să faciliteze trecerea studenților de la învațămantul liceal, la cel universitar. Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizează, pe lângă reducerea ratei de abandon în anul întâi de studiu universitar, creșterea coeziunii între studenți, îmbunătățirea rezultatelor didactice ale acestora în general și ale persoanelor cu grad ridicat de risc de abandon în special prin: activități de tutorat; ateliere de lucru; vizite tematice; consiliere profesională; team building; etc.

Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 300 de studenți din anul întâi de facultate, iar acesta va avea un impact pozitiv asupra rezultatelor pe care le vor obține în învățământul universitar. Aceste beneficii se vor răsfrânge asupra comunității din care studenții fac parte, creându-se astfel un efect multiplicator. Totodată, statul beneficiază în mod indirect de implementarea proiectului, având în vedere reducerea ratei de abandon în anul incipient al învățământului terțiar, prin creșterea gradului de educație al populației, prin dezvoltarea capacitaților economico-sociale , care vor duce înspre crearea unei societăți independente, active și inovative.

În concluzie, implementarea proiectului va genera un impact pozitiv pe termen mediu și lung asupra dezvoltării durabile a regiunii Centru.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile învățământului terțiar pentru studenții aflați în situație de risc, prin desfășurarea unei campanii de incluziune în care se va pune accent atât pe beneficiile continuării studiilor, cât și pe încurajarea și susținerea permanentă a acestora din punct de vedere didactic și emoțional. Campania va asigura șanse egale de participare la proiect pentru toate persoanele eligibile, indiferent de gen, naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu. La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea II și indirect Activitatea I.

 

OS2: Dezvoltarea timpurie a abilităților transversale de comunicare și socializare relevante pentru succes atât în învățământul universitar cât și în situațiile complexe ale vieții de zi cu zi. Studenții vor învăța cum să interacționeze cu persoane noi, cum să creeze și să păstreze legături semnificative și de lungă durată, atât cu semenii lor cât și cu persoane din mediul academic, cum să comunice mai bine și mai eficient ceea ce își doresc de la diferite situații, ajungând în cele din urmă să se cunoască mai bine, fiind astfel stabilite premisele pentru o calitate mai bună a vieții acestora (din multiple perspective – social, psihologic) și a comunității în ansamblu. Participarea la acțiuni formative (team building, vizite de studiu, consiliere profesională și socială, interacțiune cu tutorii), le vor crea o imagine de ansamblu asupra impactului pe care educația îl poate avea în viața unui om, sporind astfel dorința de cunoaștere. La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea II și indirect Activitatea I.