Informarea publicului

Informarea publicului (studenti, cadre didactice, asociații studențești) cu privire la programul proiectului de reducere a abandonului școlar

În cadrul acestei activități va fi operaționalizată o campanie de diseminare care va avea ca principal obiectiv atragerea și selectarea studenților din grupul țintă. Se va pune accent pe oportunitățile pe care proiectul le oferă pentru a veni în sprijinul studenților din primul an de studiu, cu grad ridicat de risc pentru abandon școlar. Această activitate constă în două dimensiuni: 1. Măsuri de promovare, realizate de întreaga echipa de proiect, prin intermediul cărora se vor prezenta oportunitățile oferite de proiect, ce vin în sprijinul studenților cu risc ridicat de abandon școlar, înscriși în primul an de studiu. Concret, se vor crea: pagina web a proiectului pe domeniul ULBS și pagina de Facebook ce vor conține resurse informaționale și educaționale pentru studenți; se vor transmite comunicate de presă către presa locală și articole informative în presa on-line, asigurându-se astfel informarea transparentă și nediscriminatorie a publicului cu privire la programul de vară, metodologia de selecție a grupului țintă și a activităților prevăzute în cadrul proiectului. 2. Responsabilul grup țintă va oferi în mod direct informații personalizate celor interesați. Astfel, potențialii membri ai grupului țintă atrași ca urmare a campaniei și promovării realizate de echipa de proiect vor putea contacta responsabilul grup țintă și vor fi informați pe larg cu privire la elementele specifice ale proiectului și la principalele condiții pentru a beneficia de oportunitățile proiectului. Totodată, responsabilul grup țintă va răspunde întrebărilor și solicitărilor de clarificări adresate de potențialii membri ai grupului țintă. Toate aceste modalități de informare vor asigura șanse egale de participare la proiect pentru persoanele, indiferent de gen, naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu. Resursele materiale implicate: 1 spațiu birou proiect dotat: calculator, server, conexiune internet, imprimantă multifuncțională; resursa umană implicată: expertul GT și resursă umană nebugetată / nefinanțată din grant dar care este implicată în mod direct în realizarea activităților programelor de vară (e.g.: cadre didactice, studenți, personal administrativ, etc). Activitatea contribuie la îndeplinirea OS1 și OS2 ale proiectului precum și la realizarea indicatorilor de rezultat.