Consiliere profesională și academică

Consiliere profesională și academică

Consiliere  de grup organizată de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul ULBS. Beneficiari direcţi:  studenţii din grupul ţintă; beneficiari indirecţi: CCOC care au acces la studenţii din grupuri defavorizate; implementare: experţi ai CCOC şi de către tutori; durata: 2 ore/ grup x 4 grupe x 3 ani.

Seminar stiluri de învăţare organizat de DPPD din cadrul ULBS. Acest seminar va fi organizat prin împărţirea grupului ţintă în 4 grupe, cu o durată de 2 ore. Are rol să pregătească studenţii pentru prima sesiune.  Beneficiari direcţi: studenţii din grupul ţintă; implementare: experţi DPPD; durata: 2 ore/ grup x 4 grupe x 3 ani.