Consilere profesională

Consiliere  de grup organizată de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul ULBS. Beneficiari direcţi:  studenţii din grupul ţintă; beneficiari indirecţi: CCOC care au acces la studenţii din grupuri defavorizate; implementare: experţi ai CCOC şi de către tutori; durata: 2 ore/ grup x 4 grupe x 3 ani.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *