Team Building

În cadrul proiectului se vor organiza activități de orientare, la care vor participa 300 de studenți cu grad ridicat de abandon școlar (100 studenți / an), dar și alți studenți înscriși în primul an de facultate. Activitățile de orientare vor fi derulate de studenții din anii terminali, coordonați de reprezentanții asociației studențești. Rolul acestor activități este acomodarea studenților din primul an, informarea informală cu privire la disciplinele pe care le vor studia, perspectivele de viitor, cadrele didactice cu care vor interacționa, etc. Socializarea și stabilirea relațiilor de prietenie sunt de asemenea rezultate așteptate în urma acestor acțiuni.

După încheierea activităților de orientare, se va organiza un team-building, la care vor fi invitați mentori și traineri care vor organiza activitățile de formare și sudare a echipelor. Workshopurile care vor fi realizate în cadrul acestei activități vor dezvolta abilități transversale, de comunicare și vor crește atașamentul studenților pentru viața de student și pentru facultatea de inginerie.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *