Vizite de studiu

Acţiunea presupune realizarea unor excursii de studii la firme din țară, cu activitate în domeniul de pregătire al studenților. Această acțiune are drept scop aprofundarea cunoştinţelor studenţilor şi dezvoltarea interesului acestora pentru o carieră în domeniul ingineresc, prin:
– contactul direct cu domenii de vârf al ingineriei: industria de automobile;
– familiarizarea cu cele mai noi tehnologii şi practici din domeniul industriei auto și nu numai;
– dobândirea de cunoştinţe cu privire la cele mai recente evoluţii în domeniu;
– formarea şi dezvoltarea unor “comunităţi profesionale” în rândul viitorilor ingineri;
– lărgirea orizontului profesional şi adaptarea la piaţa muncii.

Acțiunea va fi coordonată de tutori și îndrumători de an.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *