• Vizite de studiu

  Acţiunea presupune realizarea unor excursii de studii la firme din țară, cu activitate în domeniul de pregătire al studenților. Această …

 • Tutoriat

  Activitatea de tutoriat oferă suport din punct de vedere metodologic în vederea îmbunătăţirii performanţelor educative, sprijină studenţii în organizarea studiului …

 • Team Building

  În cadrul proiectului se vor organiza activități de orientare, la care vor participa 300 de studenți cu grad ridicat de …

 • Speakeri invitati

  Speakerii invitați au devenit o componentă importantă a experienșei educaționale a studenților. Aceștia prezintă studenților experiențe din viața reală, din …

Descriere proiect

Prezentul proiect, prin conceptul inovativ și activitățile pe care le cuprinde va conduce la reducerea efectelor negative generate de abandonarea studiilor universitare de licență, în special în rândul studenților din categorii dezavantajate. Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizează reducerea ratei de abandon, a studenților din anul întâi universitar, sprijiniți în proiect, creșterea ratei de absolvire a învățământului superior, creșterea motivației studenților pentru continuarea studiilor în învățământul superior pentru cei 300 de membri ai grupului țintă [100 studenti cu grad ridicat de abandon școlar / an x 3 ani], prin: consiliere profesională și orientare în carieră; ateliere de lucru; vizite de studiu; consultanță, tutorat, etc. În sensul realizării obiectivelor proiectului, ULBS, prin Facultatea de Inginerie pune la dispoziția grantului următoarele: resursele materiale: 1 spațiu birou proiect dotat: calculator, server, conexiune internet, imprimantă multifuncțională; 1 sală de conferință; săli curs și laboratoare dotate cu mobilier și echipamente necesare desfășurării activităților (videoproiector, ecrane de proiecție, flipchart, etc.); resursa umană nebugetată / nefinanțată din grant dar care este implicată în mod direct în realizarea activităților proiectului (e.g.: cadre didactice, studenți, personal administrativ, etc).

Implementarea proiectului prin cele două activități ale sub-proiectului – A.I. Activități specifice managementului de proiect și A.II. Implementarea programelor pentru 300 studenti – va conduce la susținerea a  300 de studenți din anul 1 de studii cu grad ridicat de risc in abandon școlar, în vederea creșterii promovabilității în învățământul universitar, cu impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a comunității. Aceste beneficii se vor răsfrânge asupra comunității din care studenții fac parte, creându-se astfel un efect multiplicator. Totodată, statul beneficiază în mod indirect de implementarea proiectului, având în vedere reducerea ratei de abandon în învățământul universitar, creșterea procentului persoanelor cu studii superioare și calificate pentru o mai bună absorbție pe piața forței de muncă.

300

studenti in grupul tinta

3

ani de proiect

8

tutori

15

specializari

Consiliere profesională și academică

Consiliere profesională și academică

Consiliere  de grup organizată de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul ULBS. Beneficiari direcţi:  studenţii din grupul ţintă; beneficiari indirecţi: CCOC care au acces la studenţii din grupuri defavorizate; implementare: experţi ai CCOC şi de către tutori; durata: 2 ore/ grup x 4 grupe x 3 ani.

Seminar stiluri de învăţare organizat de DPPD din cadrul ULBS. Acest seminar va fi organizat prin împărţirea grupului ţintă în 4 grupe, cu o durată de 2 ore. Are rol să pregătească studenţii pentru prima sesiune.  Beneficiari direcţi: studenţii din grupul ţintă; implementare: experţi DPPD; durata: 2 ore/ grup x 4 grupe x 3 ani.